دفتر مرکزی: اورمیه، شهرک فرهنگیان، جنب خیابان امید، مرکزپژوهشی و درمانی امید

روابط عمومی: 33850004 - 044

جذب کمک های مردمی: 33864555 - 0441

دفترتهران: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان دوم، پلاک 6،واحد3

تلفن: 19 – 88548217 - 021

سامانه پیام کوتاه: 3000470400