صورت اسامی اعضا هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی به ترتیب حروف الفبا

صورت اسامی اعضا هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی به ترتیب حروف الفبا

ردیف

اسامی سمت
1 آقای دکتر جواد خشابی رئیس هیات مدیره
2 آقای دکتر علاالدین مهری نائب رئیس هیات مدیره
3 آقای حاج اسد حبیبی جوانبخت یار خزانه دار انجمن
4 آقای دکتر فرخ قوام عضو هیات مدیره
5 آقای دکتر سعید صمدزاده عضو هیات مدیره
6 آقای مهندس حسنعلی فرزین عضو هیات مدیره
7 آقای مهندس عزیز متاعی عضو هیات مدیره