كمپين تامين دستگاه انژكتور دو كاناله براي سي تي اسكن...

كمپين تامين دستگاه انژكتور دو كاناله براي سي تي اسكن...

تنها 650 میلیون تومان مانده ...

...
95 %
هدف :
دریافتی :
تامين هزينه هاي سراي اقامتي اميد

تامين هزينه هاي سراي اقامتي اميد

روزانه 5 ميليون تومان

...
3 %
هدف :
دریافتی :