اساسنامه انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی

طبق آخرین صورت جلسه مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ هیأت امناء انجمن

 

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده ۱ : نام ـ انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ، ً انجمن ً نامیده می شود.

ماده ۲ : نوع فعالیت ـ کلیه فعالیتهای ً انجمن ً غیر سیاسی و عام المنفعه و خیریه بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳ : محل ـ مرکز اصلی ً انجمن ً در شهرستان ارومیه به آدرس : ارومیه ، شهرک فرهنگیان ، خیابان ۳۲ متری، کد پستی ۵۷۱۶۸۳۵۳۷۷ واقع است. و در صورت لزوم می تواند بعد از موافقت ادارات ذیربط در تهران  ویا شهرستانهای تابعه استان آذربایجان غربی دفتر و یا شعبه ای دایر نماید.

ماده ۴ : تابعیت : ً انجمن ً تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد.

ماده ۵ : مدت فعالیت ـ ً انجمن ً از تاریخ تأسیس به مدت نا محدود تشکیل می گردد.

ماده ۶ : دارایی اولیه ً انجمن ً اعم از منقول و غیر منقول ، مبلغ هشتاد میلیون ریال می باشد. که توسط اعضاء مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده ۷ : هیأت مؤسس عبارتنداز : آقایان ، حاج آقا علی اکبر قریشی، حاج آقا قربانعلی سعادت ، حاج آقا محمدباقر صمدزاده طریقت ، دکتر سید علاء الدین مهری ، دکتر سعید صمدزاده ، دکتر علی سینا ، دکتر لطیف قندیلی ، دکتر حمید اشرفی ، دکتر جلیل لطیفی ، دکتر محمدحسن خادم انصاری ، دکتر فرخ قوام ، دکتر جواد خشابی ، حاج محسن حاجی سالم ، حاج حسن اسعد ، اسد حبیبی جوانبختیار ، یوسف بهنود ، دکتر حسین مدنی ، دکتر علی حسنی افشار.

تبصره ۱ : هیأت مؤسس انجمن بعد از تأسیس ً انجمن ً و معرفی هیأت امناء از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در ً انجمن ً نخواهند داشت .

ماده ۸ : اهداف انجمن عبارتند از :

۱ـ حمایت های درمانی ، مالی و معنوی به بیماران سرطانی و خانواده آنان .

۲- تأسیس و مدیریت بیمارستان های عمومی و تخصصی شامل بخشهای زنان – جراحی – داخلی – اورتوپدی – ارولوژی – مراقبت های ویژه – گوش و حلق و بینی – توراکس – کودکان – آزمایشگاه – داروخانه – رادیولوژی و دیگر بخشهای تصویر برداری و درمانگاههای مربوط به سرطان  با رعایت آئین نامه تأسیس و اداره مراکز خیریه بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .

۳ـ کمک در تهیه داروهای کمیاب برای بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی.

۴- ایجاد و مدیریت آسایشگاه مخصوص بیماران سرطانی  در سطح استان آذربایجان غربی

۵ – ایجاد و مدیریت مراکز رادیوتراپی ، جهت درمان بیماران سرطانی در سطح استان آذربایجان غربی .

۶ـ فراهم نمودن امکانات آزمایشگاهی و پزشکی برای تشخیص زودرس  و درمان بیماران سرطانی در سطح استان آذربایجان غربی .

۷ـ همکاری و همیاری با واحدهای آموزشی و درمانی و پژوهشی دانشگاه های  علوم پزشکی و سایر موسسات علمی و پژوهشی در جهت پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان بیماران سرطانی .

۸ـ بررسی و پژوهش و کمک به پژوهشگران در مورد پیشگیری و تشخیص زودرس  و درمان سرطانهای شایع در سطع استان آذربایجانغربی با ایجاد پژوهشکده و مراکز تحقیقی .

۹ـ فعالیت در جهت آگاهی دادن بیشتر به مردم به منظور پیشگیری ، تشخیص زودرس و درمان سرطانها.

۱۰ـ ایجاد شعبات انجمن و فراهم نمودن امکانات تشخیص و درمان در شهرستانهای تابعه استان در صورت امکان با رعایت ضوابط قانونی .

۱۱ـ  حمایت وکمکهای مالی و علمی به مؤسسات عام المنفعه که برای مساعدت سایر بیماران صعب العلاج تشکیل شده و همچنین کمک مستقیم به سایر بیماران مستمند، در صورت تصویب هیأت مدیره.

۱۲- عضویت در انجمن ها و مؤسسات علمی و حمایتی مربوط به سرطان و بیماران سرطانی در سطح کشور و جهان با تأیید هیأت امناء .

فصل دوم : ارکان

ماده ۹ : ارکان انجمن عبارتنداز :

۱ـ مجمع عمومی هیأت امناء (که در این اساسنامه پس از این به عنوان مجمع عمومی ذکر خواهد شد.)

۲ـ هیأت مدیره

۳ـ بازرسان

۴ـ اعضاء انجمن

الف : مجمع عمومی

ماده ۱۰ : اولین اعضاء هیأت امناء به تعداد ۳۰ نفر توسط مؤسسین انجمن و با رأی مخفی اعضاء مؤسسین انتخاب می شوند و سپس تا سقف حداکثر ۴۰ نفر به پیشنهاد هیأت مدیره و یا هیأت امناء می‌توان افزایش داد. اعضاء جدید با رأی مخفی ۴/۳ اعضاء اصلی هیأت امناء حاضر در جلسه رسمی مجامع عمومی هیأت امناء و تصویب نیروهای انتظامی به عضویت هیأت امناء پذیرفته می شوند.

ماده ۱۱ : هر یک از اعضاء هیأت امناء  باید در هنگام حیات خود یک نفر را که دارای صلاحیت اخلاقی باشد، برای جانشینی خود معرفی نمایند، که بعد از فوت یا استعفای وی بعنوان عضو هیأت امناء انجام وظیفه نماید.

عضو مذکور باید مورد قبول حداقل ۴/۳ اعضاء اصلی هیأت امناء در جلسه رسمی قرار گیرد. و به همین ترتیب هر کس که بعداً به عضویت هیأت امناء برگزیده می شود باید جانشین خود را معرفی نماید. بطوریکه تکالیف و وظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد.

ماده ۱۲ : چنانچه هر یک از اعضاء هیأت امناء در حیات خویش از تعیین ، معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هر صورت خودداری نماید، هیأت امناء اصلی شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با رأی موافق ۴/۳ اعضاء اصلی هیأت امناء حاضر در جلسه رسمی انتخاب و بعنوان عضو هیأت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت.

تبصره ۲ : چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء هیأت امناء از نظر مراجع قانونی ساقط گردد، وزارت کشور با نظر نماینده ولی فقیه نسبت به انتصاب افراد شایسته بعنوان اعضاء هیأت امناء و یا انحلال انجمن اقدام خواهند نمود.

ماده ۱۳ : استاندار و معاونین آن ، امام جمعه ، فرماندار، شهردار، فرمانده نیروهای انتظامی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ، رئیس دانشگاه ارومیه ، رئیس کمیته امداد امام خمینی ، مدیر عامل هلال احمر استان ، مدیر کل اداره بهزیستی ، مدیر کل دادگستری استان ، مدیر کل اداره اوقاف ، مدیر کل آموزش و پرورش ، مدیر کل اداره ارشاد اسلامی ، مدیر کل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مدیر کل سازمان جهاد سازندگی استان ، رئیس مجمع امور صنفی  جزء اعضای افتخاری هیأت امناء انجمن می‌باشند.

تبصره ۳ : هیأت امناء از هر یک از شهرستانهای تابعه این استان یک الی سه نفر افراد حائز شرایط را جهت عضویت افتخاری با تصویب ۴/۳ آراء اعضاء اصلی هیأت امناء حاضر در جلسه رسمی انتخاب خواهد نمود.

تبصره ۴ : افرادی که بنحوی از انحاء در پیشبرد اهداف انجمن و مقاصد علمی و انسانی، مادی و معنوی انجمن گامهای مؤثر و مهمی بردارند، با تصویب ۴/۳ آراء اعضاء اصلی هیأت امناء حاضر در جلسه رسمی عضو افتخاری هیأت امناء انجمن خواهند شد.

تبصره ۵ : فعالیت هیأت امناء افتخاری خواهد بود و مؤسسین و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیأت امناء و هیأت مدیران این انجمن حق معامله با انجمن را ندارند .

تبصره ۶ : در صورتیکه اعضاء هیأت امناء انجمن در سه مرحله متوالی در جلسات انجمن حضور نیافته و کتباً دلیل عدم شرکت خود را ارائه ننمایند، مستعفی شناخته شده و هیأت امناء اصلی انجمن در اولین فرصت، نسبت به انتخاب جانشین آنها طبق مقررات و مفاد اساسنامه انجمن اقدام خواهند نمود.

ماده ۱۴ :مجمع عمومی هیأت امناء عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد، که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

ماده ۱۵ : مجمع عمومی عادی سالیانه در ۴ ماهه اول هر سال مالی تشکیل خوهد شد و در مواقع مورد لزوم در هر موقع از سال می توان به صورت عادی بطور فوق العاده نیز تشکیل داد برای رسمیت جلسه، حضور نصف بعلاوه یک اعضاء هیأت امناء اصلی و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه رسمی ضرورت دارد. در صورتیکه در دعوت نخست اکثریت حاضر نشد، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز و با دعوت کتبی تشکیل و با هر تعداد حاضر از اعضاء هیأت امناء اصلی جلسه رسمیت خواهد یافت.

ماده ۱۶ : وظایف مجمع عمومی عادی :

۱ ـ انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان.

۲ ـ استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس و یا بازرسان.

۳ ـ تعیین خط مشی کلی انجمن .

۴ ـ بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره .

۵ ـ تصویب تراز نامه و بودجه انجمن .

۶ ـ تعیین روزنامه جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن .

ماده ۱۷ : مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خوهد شد :

۱ ـ با درخواست هیأت مدیره یا بازرس ( بازرسان )

۲ـ با درخواست ۲/۱ از اعضاء هیأت امناء .

تبصره ۷ : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده ، کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره ۸ : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن، همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

تبصره ۹ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با نصف بعلاوه یک آراء موافق از تعداد حاضرین در جلسه ، معتبر خواهد بود.

ماده ۱۸ : وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

۱ ـ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه انجمن .

۲ ـ بررسی و تصویب انحلال انجمن .

۳ ـ عزل هیأت مدیره انجمن .

ماده ۱۹ : مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب ازیک رئیس ویک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره ۱۰ : اعضاء هیأت رئیسه با اعلام و قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره ۱۱ : اعضاء هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند.

ب : هیأت مدیره

ماده ۲۰ : انجمن دارای هیأت مدیره‌ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱۲ : جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیات متخذه با اکثریت آراء موافق خواهد بود.

تبصره ۱۳ : شرکت اعضاء هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذرموجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده ۲۱ : در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضاء هیأت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیأت مدیره ، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده ۲۲ : هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی و یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

فاصله بین ارسال دعوت نامه و یا تلفن ، و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۲۳ : اعضاء هیأت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن ، تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود. حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید.

ماده ۲۴ : هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده ، و هیأت مدیره موظف است ، حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود ، ازمجمع عمومی عادی به منظورانتخابات هیأت مدیره جدیددعوت نماید. هیأت مدیره حداقل یک هفته قبل از پایان تصدی

خود، نتیجه انتخابات را به ناحیه انتظامی استان آذربایجان غربی اعلام خواهند نمود.

ماده ۲۵ : هیأت مدیره نماینده قانونی ً انجمن ً بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابهای ً انجمن ً ، اجرای مصوبات جامع عمومی ،

افتتاح حساب در بانکها ، انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، حل و فصل دعاوی از طریق سازش و در اقتضاء تفویض و واگذاری تمام و یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل .

به طورکلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله‌ای که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن و یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض ، باستثناء اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد، بنام انجمن انجام دهد.

تبصره ۱۴ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار با مهر ً انجمن ً معتبر خواهد بود.

تبصره ۱۵ : جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود و اهداف انجمن دارا می باشد.

تبصره ۱۶ : هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی کتباً تفویض می گردد، نماینده انجمن محسوب شده و در موارد یاد شده از طرف انجمن حق امضاء دارد.

تبصره ۱۷ : اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت بیشتر نخواهد بود.

ج : بازرسان

ماده ۲۶ : مجمع عمومی عادی دو نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.

تبصره ۱۸ : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۷ : وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :

۱ ـ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

۲ ـ مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی .

۳ ـ گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره و مدیر عامل از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

تبصره ۱۹ : بازرس میتواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند.

ماده ۲۸ : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی با درخواست کتبی بازرسان، بدون قید و شرط حداکثر ظرف سه روز، بوسیله هیأت مدیره انجمن یا مدیر عامل، باید جهت بررسی در دسترس بازرس ( بازرسان ) قرار گیرد.

تبصره ۲۰ : در صورت عدم امکان ارائه مدارک، در مهلت مقرر با تصویب هیأت مدیره، مدت فوق تمدید خواهد شد.

د : اعضاء انجمن

ماده ۲۹ : هر فرد حقیقی به شرط احراز صلاحیت توسط هیأت مدیره میتواند به عنوان عضو انجمن پذیرفته شده و در جهت تحقق اهداف انجمن فعالیت نماید. هیأت مدیره با توجه به مصلحت انجمن  در رد و یا لغو عضویت افراد آزاد است.

ماده ۳۰ : انجمن میتواند برای توانمند نمودن فعالیتهای خود و با توجه به ویژگیهای سنی، جنسی و علمی اعضاء خود گروههای مختلف از جمله گروههای بانوان، جوانان، دانش آموزی و دانشجوئی تشکیل دهد که صرفاً در چهارچوب اهداف و اساسنامه انجمن فعالیت نمایند.

ماده ۳۱ : مقررات مربوط به نحوه فعالیت اعضاء و اداره گروههای مربوط به آنان طبق نظر هیأت مدیره انجمن خواهد بود.

فصل سوم : بودجه و موارد متفرقه :

ماده ۳۲ : بودجه ً انجمن ً از طریق جمع آوری هدایا، اعانات نقدی ( اموال منقول یا غیر منقول )، قبول وصیت وقف و کمکهای هیأت امناء تأمین می شود.

ماده ۳۳ : درآمد و هزینه‌های انجمن، در دفتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به منظور نظارت و تأیید بیلان به اداره امور اقتصاد و دارائی شهرستان ارومیه ارائه خواهد شد.

تبصره ۲۱ : درصورتیکه انجمن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و سایر ادارات و نهادهای دولتی و یا خیریه در راستای اهداف خود مؤسسات مشترکی ایجاد نماید، با تصویب هیأت امناء مدیریت مؤسسه با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و یا ادارت و نهادهای مربوطه بوده و انجمن در حسن ادراه آنها همکاری خواهد نمود.

تبصره ۲۲ : سال مالی انجمن منطبق به سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده ۳۴ : آئین نامه اجرائی اساسنامه انجمن بعد از تصویب هیأت مدیره قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۳۵ : کلیه مدارک، پرونده‌ ها، نوشتجات، در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

مکاتبات رسمی انجمن به امضاء رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و مهر انجمن خواهد بود.

تبصره ۲۳ : مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضاء ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۶ : هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان انجمن در صورتی معتبر است که به تأیید ناحیه انتظامی آذربایجان غربی رسیده باشد.

ماده ۳۷ : محل مؤسسه و اقامتگاه اعضاء هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع ناحیه انتظامی آذربایجان غربی، برسد. و مادامیکه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۸ : ً انجمن ً دارای مهر با آرم مخصوص خواهد بود، که متن آن با تصوب هیأت مدیره تهیه خواهد شد.

تبصره ۲۴ : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارند.

ماده ۳۹ : انحلال

در صورت تأیید و تصویب  انحلال توسط هیأت امناءانجمن، مجمع عمومی فوق العاده ، هیأت تصفیه را انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود که پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن، در وحله نخست اموال واگذار شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی به انجمن را ، به آن مسترد نموده و بقیه اموال و املاک نیز به یکی از مراکز خیریه مردمی ( غیر دولتی )  ارومیه و یا استان آذربایجان غربی که در امر پژوهش ، درمان و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان فعالیت           می نماید واگذار نماید . در صورت عدم مراکز خیریه ذیصلاح در استان اموال و املاک انجمن به یکی از مراکز خیریه مردمی کشور واگذار خواهد شد  بشرطی که درمان و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان را در این استان ادامه دهند.

تصویب انحلال و واگذاری اموال به دیگر مؤسسات خیریه توسط هیأت امناء انجمن با   ۳/۲ آراء معتبر خواهد بود .

ماده ۴۰ : انتشار هرگونه مطبوعه‌ای بعد از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشارات با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده ۴۱ : این اساسنامه بر سه فصل و ۴۱ ماده و ۲۴ تبصره در جلسه ۱۱/۳/۷۱ هیأت مؤسس به تصویب رسید.