اهداف انجمن

اهداف انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی (امید)

با توجه به شرایط منطقه‌ای و نیازسنجی‌های صورت گرفته، انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان امید به پشتوانه حمایت‌های بی‌دریغ مردم نوع‌ دوست اهداف و مأموریت‌های ذیل را سرلوحه کار خود قرار داده است: