دفتر مرکزی: اورمیه، شهرک فرهنگیان، جنب خیابان امید، مرکزپژوهشی و درمانی امید

روابط عمومی: 04433850004

یمارستان تخصصی امید: 31881- 044

جذب کمک های مردمی: 04433864555

دفترتهران: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان دوم، پلاک 6،واحد3

تلفن: 19 – 02188548217

سامانه پیام کوتاه: 3000470400

 

پرداخت حق عضویت ماهانه