راه های ارتباط با انجمن

دفتر مرکزی: اورمیه، شهرک فرهنگیان، جنب خیابان امید، مرکزپژوهشی و درمانی امید بیمارستان تخصصی

دفترتهران: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان دوم، پلاک ۶،واحد۳ تلفن: ۱۹ – ۰۲۱۸۸۵۴۸۲۱۷

روابط عمومی: ۰۴۴۳۳۸۵۰۰۰۴

بیمارستان تخصصی امید: ۳۱۸۸۱- ۰۴۴

جذب کمک های مردمی: ۰۴۴۳۳۸۶۴۵۵۵

فرم تماس