در این بخش موسسه ، مراجعین می توانند با سفارش تاج گل برای مراسم ترحیم ، جشن های مولودی ، مراسمات افتتاحیه و غیره ؛ با پرداخت هزینه تاج گل به انجمن ، به بیماران مبتلا به سرطان کمک کنند. عایدات حاصل از اجاره و ارسال تاج گل به مراسم، مستقیما صرف هزینه های درمانی بیماران مبتلا به سرطان می شود.
تاج گل و سبد گل در طرح های متنوع و اندازه های مختلف از قیمت ۷۰۰،۰۰۰ ریال الی ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال موجود می باشد. نحوه سفارش به صورت حضوری و غیر حضوری از طریق تماس با شماره تلفن ۰۴۴۳۳۸۶۴۵۵۵ و واریز هزینه سفارش به حساب ۱۲۰۴۰۷۷۷۷۷ ( ۲۰۴۰-۰۰۱۲-۸۳۷۰-۵۸۵۹ شماره کارت) به نام انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (مرکز پژوهشی ودرمانی امید) نزد بانک تجارت و اعلام شماره فیش پرداختی به واحد جذب امکان پذیر است. همچنین هزینه حمل و نقل گل ها به مقصد بر عهده انجمن امید می باشد.