کمکهای غیرنقدی

یاوران امید می توانند در قالبهای پیشنهادی زیر به ارائه کمکهای غیر نقدی خود بپردازند.
– اهداء تجهیزات مورد نیاز بخش های درمانی، تامین مایحتاج اقلام مصرفی در سرای اقامتی امید ، تجهیزات پزشکی، امکانات اداری.
– وسایل نقلیه از جمله ؛ وانت بار، مینی بوس، آمبولانس و موتور سیکلت.
– اهداء امکانات و محصولات تبلیغاتی به جهت افزایش امکانات انجمن در اطلاع رسانی از فعالیتهای نیکوکارانه و پیش گیری از سرطان.
– اهداء دارو های ویژه درمان سرطان، خوار و بار، پوشاک، ملزومات اساسی زندگی، محصولات فرهنگی و … به جهت استفاده واحد مددکاری انجمن در حمایت از بیماران نیازمند مبتلا به سرطان و خانواده های ایشان.
– ارائه اجناس و لوازم بلا استفاده منزل به جهت فروش در فروشگاه کار آفرینی انجمن به نفع بیماران مبتلا به سرطان.
برای در اختیار گذاردن کمکهای غیر نقدی در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان می توانید هم اکنون فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.