روز پرستار گرامي باد

روز پرستار گرامي باد

ای لباس فرشتگان بر تن / قلب بر کف به...

يلدا مبارك

يلدا مبارك

یلدای ۹۹ را متفاوت تر از هر سال برگزار میکنیم،...

روز جهاني داوطلب گرامي باد

روز جهاني داوطلب گرامي باد

پنجم دسامبر از طرف سازمان ملل متحد تحت عنوان روز...

حضور خانم زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی كشور در مجموعه خيريه اميد

حضور خانم زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی كشور در مجموعه خيريه اميد

خانم زهرا عابديني معاون محترم مشاركتهاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي...

روز پزشك گرامي باد

روز پزشك گرامي باد

روز پزشك گرامي باد