افتخار ديگر براي اميد

افتخار ديگر براي اميد

اميد عضور هيئت مديره شبكه ملي سرطان كشور شد

افزایش دفاتر شهرستانی انجمن خیریه امید به 5 دفتر تا پایان تابستان امسال

افزایش دفاتر شهرستانی انجمن خیریه امید به 5 دفتر تا پایان تابستان امسال

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی...

روز معلم گرامی باد

روز معلم گرامی باد

12 اردیبهشت ، روز معلم گرامی باد

روز جهاني ماما گرامی باد

روز جهاني ماما گرامی باد

پنجم ماه می ، ازسوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون...