هيأت امناء اصلي انجمن خيريه حمايت از بيماران مبتلا به سرطان آذربايجان‌غربي " اميد "

هيأت امناء اصلي انجمن خيريه حمايت از بيماران مبتلا به سرطان آذربايجان‌غربي " اميد "

با توجه به مردم نهاد بودن مجموعه خيريه اميد ،‌اين انجمن از ۴۰ عضو اصلي هيأت امنا تشكيل شده كه وظايف اين عزيزان برگزاري مجامع سالانه و تعيين هيأت مديره مي باشد


اسامی هیئت امناء

...

نام و نام خانوادگی : خانم دكتر ثريا احمدي

شغل : پزشك عمومي

تاریخ تولد : 1338/07/20

محل تولد : سلماس

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء -عضو علي البدل هيأت مديره


...

نام و نام خانوادگی : آقاي محمد اشتري

تاریخ تولد : 1340/01/01

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر حميد اشرفي

شغل : پزشك متخصص مغز و اعصاب

تاریخ تولد : 1329/06/10

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر غلامرضا الماسي

شغل : پزشك متخصص راديولوژي

تاریخ تولد : 1322/07/19

محل تولد : خوي

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر علي تقي زاده افشاري

شغل : پزشك متخصص ارولوژي

تاریخ تولد : 1331/11/18

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : خانم رويا چگيني

تاریخ تولد : 1344/10/01

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر علي حسني افشار

شغل : پزشك

تاریخ تولد : 1329/09/07

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي اسد حبيبي جوان بخت يار

شغل : بازنشسته اقتصاد و امور دارايي

تاریخ تولد : 1337/01/17

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء - عضو اصلي هيأت مديره - خزانه دار انجمن


...

نام و نام خانوادگی : آقاي كريم حاجي سالم

شغل : هتلدار

تاریخ تولد : 1331/06/14

تحصیلات : كارشناسي ارشد اقتصاد بين الملل

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء - بازرس علي البدل


...

نام و نام خانوادگی : آقاي محمد نعلبندي

تاریخ تولد : 1330/11/18

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر جواد خشابي

شغل : پزشك متخصصص كودكان

تاریخ تولد : 1325/10/17

محل تولد : مراغه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء - رئيس هيأت مديره


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر كامران داوري نيكو

شغل : نويسنده،پژوهشگر،مدرس

تاریخ تولد : 1350/04/24

محل تولد : اروميه

تحصیلات : دكتراي مديريت توليد و بازاريابي

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي خسرودستگير

شغل : بازيگر سينما و تئاتر

تاریخ تولد : 1320/12/01

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي محسن سليم پور اقدم

شغل : اصناف

تاریخ تولد : 1338/07/15

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر علي سينا

شغل : پزشك متخصص راديولوژي

تاریخ تولد : 1327/01/02

محل تولد : شبستر

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي مهندس عيسي شمس مولوي

تاریخ تولد : 1329/02/22

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي حميد صداقت پيشه

تاریخ تولد : 1330/01/01

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء-عضو علي البدل هيأت مديره


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر سعيد صمدزاده

تاریخ تولد : 1320/03/27

محل تولد : سلماس

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء-عضو اصلي هيأت مديره


...

نام و نام خانوادگی : آقاي محمد باقر صمدزاده طريقت

تاریخ تولد : 1331/10/18

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي محمد فائزي

تاریخ تولد : 1322/02/11

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي مهندس عادل فتاحي

تاریخ تولد : 1334/03/01

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي مهندس حسنعلي فرزين

شغل : مدير عامل فر بتن اروميه

تاریخ تولد : 1327/04/27

محل تولد : تهران

تحصیلات : كارشناسي ارشد معماري

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء-عضو اصلي هيدت مديره


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر لطيف قنديلي

شغل : پزشك متخصص

تاریخ تولد : 1332/03/24

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر فرخ قوام

شغل : پزشك متخصص پاتولوژي

تاریخ تولد : 1328/08/10

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء - عضو اصلي هيأت مديره


...

نام و نام خانوادگی : آقاي مهندس علي گشاده فكر

تاریخ تولد : 1350/03/25

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي مهندس عزيز متاعي

تاریخ تولد : 1331/05/26

محل تولد : اروميه

تحصیلات : ليسانس راه و ساختمان

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء - عضو اصلي هيأت مديره


...

نام و نام خانوادگی : آقاي كريم مقبل

شغل : وكيل

تاریخ تولد : 1335/10/21

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر علاء الدين مهري

شغل : پزشك متخصص قلب و عروق

تاریخ تولد : 1318/05/01

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء-نائب رئيس هيأت مديره


...

نام و نام خانوادگی : آقاي مجيد ميلاني

شغل : پزشك متخصص پاتولوژي

تاریخ تولد : 1328/03/14

محل تولد : عجب شير

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر بهزاد سينايي

شغل : پزشك

تاریخ تولد : 1354/01/01

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : خانم مهندس مهسا موسوي

تاریخ تولد : 1367/01/01

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي احمد فتح الهي

شغل : سردفتر دفتر اسناد رسمي 19

تاریخ تولد : 1348/08/04

محل تولد : اروميه

تحصیلات : فوق ليسانس حقوق خصوصي

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي مهندس فريد خليل زاده

شغل : بازنشسته وزارت نيرو

تاریخ تولد : 1336/12/12

محل تولد : سلماس

تحصیلات : ليسانس مهندسي آب

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : آقاي مهدي مظفري نژاد خامنه

شغل : مدرس دانشگاه

تاریخ تولد : 1358/06/31

محل تولد : اروميه

سوابق : عضو اصلي هيأت امناء


...

نام و نام خانوادگی : دكتر محمد حسن انصاري


...

نام و نام خانوادگی : حاج قربانعلي سعادت


...

نام و نام خانوادگی : حاج علي اكبر قريشي


...

نام و نام خانوادگی : دكتر حسين مدني