كمپين تامين دستگاه انژكتور دو كاناله براي سي تي اسكن...

كمپين تامين دستگاه انژكتور دو كاناله براي سي تي اسكن...

تنها 650 میلیون تومان مانده ...

...
96 %
هدف :
دریافتی :
پويش رمضان اميد به نفع بيماران نيازمند مبتلا به سرطان

پويش رمضان اميد به نفع بيماران نيازمند مبتلا به سرطان

.

رمضان سفره مهرباني مخصوص خداست،...

دریافتی :
گلریزان مجازی سال 99

گلریزان مجازی سال 99

تلخی روزهای کرونائی بیماران دردمند را باگلریزان بیست...

دریافتی :