کمپین تامین دستگاه ماشین بیهوشی

قيمت تقريبي: 250 ميليون تومان
تعداد مورد نياز : 3 عدد

7,500,000,000 ریال

0 ریال

0%

 
دسته:

توضیحات

دستگاه بیهوشی یکی از ابزارهای همیشگی اتاق عمل است . این دستگاه به دلیل کارکرد بسیار حساسی که بر روی بیمار اعمال میکند ، از پیچیدگی و فن آوری های خاصی بهره می برد . دستگاه انتقال بیهوشی دهنده های استنشاقی شامل اجزای مختلفی است که در برقراری بیهوشی استنشاقی با یکدیگر مرتبط می شوند .

اجزای سیستم عبارتند از ماشین بیهوشی ، تبخیر کننده ها ، مدار بیهوشی دهنده ، ونتیلاتور و سیستم تخلیه که در ادامه به توضیح این موارد می پردازیم .

ماشین بیهوشی و اجزای تشکیل دهنده آن

ماشین های بیهوشی عمومی در یک ماشین بیهوشی دوگازه عمومی اکسیژن و نیتروس اکساید هر یک دو منبع دارند شامل یک خط لوله و یک کپسول . سیستم لوله کشی بیمارستان گازها را به اندازه تقریبی ۵۰ پوند در اینچ مربع ( PSIG ) به ماشین بیهوشی می رساند . اگر خط لوله دچار نقص شود ، منبع کپسول به عنوان ذخیره استفاده می شود . منبع کپسول اکسیژن از ۲۲۰۰ تا حدود PSIG 45 تنظیم می گردد و منبع کپسول نیتروس از ۷۴۵ تا حدود PSIG 45 تنظیم می شود .یک وسیله ایمنی که دریچه ایمنی سقوط safeــ fail نامیده می شود در قسمت انتهای جریان نسبت به منبع تهیه نیتروس اکساید قرار داده می شود . این وسیله به عنوان یک نقطه مشترک بین منابع تهیه اکسیژن و نیتروس اکساید قرار دارد . چنانچه فشار منبع اکسیژن کاهش یابد ، این دریچه تأمین نیتروس اکساید ( و سایر گازها ) را کاهش داده یا قطع می نماید . ماشین های کنونی آلارمی برای مانیتور منبع اکسیژن دارند .

 آلارم در یک فشار از پیش تعیین شده اکسیژن مثلPSIG 30 به کار می افتد . اکثر ماشین بیهوشی یک رگولاتور مرحله دوم اکسیژن دارند که در انتهای مسیر منبع تهیه اکسیژن قرار دارد و وسیله در یک سطح دقیق فشار مثل PSIG 14 تنظیم شده است . این رگولاتور بدون توجه به تغییرات فشار در اکسیژن ، یک فشار ثابت را در محل دریچه کنترل جریان اکسیژن فراهم می نماید . دریچه های کنترل جریان اکسیژن یک نقطه شاخص ساختمانی هستند ، زیرا ماشین بیهوشی را به دو بخش تقسیم می کنند . بخشی از ماشین که قبل از دریچه کنترل جریان قرار دارد ، مدار با فشار بالا و بخشی که پس از دریچه قرار دارد ، مدار با فشار پایین است . اپراتور با تنظیم دریچه های کنترل جریان ، مقدار جریان ورودی به مدار فشار پایین را تنظیم می کند .

 دریچه های کنترل جریان و نیتروس اکساید به صورت مکانیکی یا پنوماتیک به وسیله یک سیستم متناسب به یکدیگر متصل هستند تا در جلوگیری از انتقال مخلوط هیپوکسیک کمک نمایند .

بسیاری از ماشین های بیهوشی یک دریچه کنترل خروجی بین تبخیر کننده و خروجی مشترک گاز دارند که هدف آن ممانعت از برگشت گاز به داخل تبخیر کننده و در نتیجه به حداقل رساندن اثرات تغییرات متناوب فشار جریان انتهایی بر روی غلظت بیهوشی دهنده های استنشاقی است .

وجود یا عدم وجود دریچه کنترل در انتخاب نوع تست نشتی لازم قبل از عمل عمیقاً تأثیر دارد . اتصال فلاش اکسیژن در محلی بین دریچه کنترل یک طرفه( Oneway check valve ) و خروجی ماشین به مدار گاز مخلوط متصل می شود . بنابراین زمانی که فلاش اکسیژن به کار می افتد ، یک سیر مستقیم ( Straight shot ) به سوی خروجی مشترک دارد .

 

منبع تأمین خط لوله

منبع تأمین خط لوله ، منبع اولیه گاز ماشین بیهوشی است . امروزه اغلب بیمارستان ها جهت رساندن گازهایی همچون اکسیژن ، نیتروس اکساید و هوا به اتاق عمل ، سیستم خط لوله مرکزی دارند . سیستم لوله مرکزی باید توسط یک گاز مناسب و در یک فشار مطلوب ماشین بیهوشی را تغذیه کند تا ماشین به صورت مناسبی عمل نماید. گاز از طریق اتصلات ورودی خط لوله وارد ماشین بیهوشی می شود .

 

منبع تأمین کپسول

ماشین های بیهوشی ، کپسول ذخیره ای ( E ) دارند که در صورت عدم دسترسی به منبع تأمین خط لوله یا از کار افتادن آنها ، استفاده می شود . کپسول های با رنگ کد بندی شده از طریق گیره های آویزان کننده به ماشین بیهوشی متصل می شوند که این مجموعه کپسول را نگاه داشته و یک بست محکم گاز به وجود می آورد و جریان یک طرفه گاز ها به درون ماشین را تضمین می نماید .

 

وسایل ایمنی نقص فشار منبع اکسیژن

در مدل های قدیمی تر ماشین های بیهوشی ، اکسیژن و نیتروس اکساید مستقل از یکدیگر بودند و از نظر پنوماتیک و مکانیکی ارتباطی با یکدیگر نداشتند . بنابر این در نارسایی فشار اکسیژن به طور ناگهانی یا تدریجی این امکان بالقوه وجود داشت که مخلوط هیپوکسیک انتقال یابد . بنابراین باید ماشین گاز بیهوشی به صورتی طراحی شود که با کاهش فشار اکسیژن از حد نرمال و تا زمان قطع جریان غلظت تنظیم شده اکسیژن در خروجی مشترک کاهش نیابد . ماشین های بیهوشی امروزی تعدادی ابزار ایمنی جهت به حداقل رسانیدن خطر هیپوکسی در زمان کاهش فشار اکسیژن دارند. تعدادی از این ابزارها در زیر توضیح داده خواهند شد .

ابزار های آلارم الکترونیکی و پنوماتیک

بسیاری از ماشین های بیهوشی قدیمی تر یک وسیله آلارم پنوماتیک دارند که در صورت کاهش فشار منبع اکسیژن به پایین تر از مقدار از پیش تعیین شده یک زنگ خطر را به صدا در خواهند آورد . این آلارم ها به صورت صوتی یا نوری در دستگاه تعبیه شده است .

دریچه های ایمنی سقوط

دریچهsafe – fail در تمامی لوله های گاز تأمین کننده فلومتر ها به جز اکسیژن وجود دارد . این دریچه ها توسط فشار اکسیژن کنترل می شود و زمانی که فشار منبع اکسیژن کاهش یابد ، فشار منبع تمامی گاز ها ( نیتروس اکساید ، هوا ، دی اکسید کربن ، هلیم و نییتروژن ) قطع شده یا به طور مناسب کاهش می یابد .


رگولاتورفشار اکسیژن مرحله دوم

غالب ماشین های بیهوشی در حال حاضر یک رگولاتور فشار اکسیژن مرحله دوم دارند که بر روی مقدار مخصوصی بین PSIG 19 – ۱۲ تنظیم می شود . دریچه های قطع کننده حساس به اکسیژن در حد آستانه بالاتری( PSIG 30 – ۲۰ ) تنظیم می شوند . در این حالت مطمئناً در صورت نارسایی فشار ، اکسیژن آخرین جریان گاز است که کاهش خواهد یافت .

سیستم فلومتری

سیستم فلومتر جریان عبوری گاز به سمت خروجی مشترک را کنترل و اندازه گیری می کند.دریچه کنترل جریان ، مقدار جریان ورودی به فلوتیوب مدرج و شفاف معروف به Thorpe tube را تنظیم می کند . یک شناور نشاندار متحرک درون فلوتیوب مقدار جریان عبوری از میان دریچه کنترل جریان را نشان می دهد . مقدار جریان بر روی صفحه مدرج فلوتیوب نمایش داده می شود .

شناور های نشاندار و متوقف کننده های شناور

ماشین های بیهوشی کنونی از انواع مختلف شناورها یا بوبین ها استفاده می کنند مثل شناور های سربی ، شناور های چرخان Skirted و شناور های کروی . در شناور های Skirted و سربی مقدار جریان بر اساس لبه بالای شناور خوانده می شود . درجه بندی فلومتر ممکن است مستقیما ً بر روی فلوتیوب مشخص شده یا در سمت راست لوله قرار گرفته باشد . درجه بندی ها به منظور افزایش مساوی در سرعت جریان در قسمت بالای درجه بندی به هم نزدیک ترند ، زیرا فضای حلقوی از بخش تحتانی به سمت فوقانی لوله سریع تر از قطر داخلی افزایش پیدا می کند .

 

 

سیستم های متناسب ساز

سازندگان ، ماشین های جدیدتر را به سیستم های متناسب ساز مجهز ساخته اند تا از انتقال مخلوط هیپوکسید جلوگیری به عمل آورد . نیتروس اکساید و اکسیژن از طریق مکانیک یا پنوماتیک با هم مرتبط می شوند به نحوی که غلظت اکسیژن در محل خروجی مشترک ۲۵ در صد است .

سیستم کنترل محدود کننده متناسب

مرکز این سیستم بر اساس ارتباط مکانیکی کامل دریچه های کنترل جریان اکسیژن و نیتروس اکساید است . این سیستم امکان تنظیم مستقل هر دریچه ای را به وجود می آورد در حالی که جهت بررسی حداکثر غلظت اکسیژن ۲۵ درصد به همراه حداکثر نسبت جریان نیتروس اکساید به اکسیژن معادل ۱ : ۳ به طور اتوماتیک دخالت می کنند . این سیستم به طور خود کار به منظور ممانعت از انتقال مخلوط هیپوکسید جریان اکسیژن را افزایش می دهد .

دریچه فلاش اکسیژن

دریچه فلاش اکسیژن ارتباط مستقیم بین سیستم کم فشار و پر فشار را مقدور می سازد . جریان عبوری از دریچه فلاش اکسیژن بعد از تبخیر کننده ها و نیز در برخی ماشین های بیهوشی پس از دریچه های کنترل خروجی وارد سیستم کم فشار می شود . دریچه فنری فلاش اکسیژن بسته است، تا زمانی که اپراتوری با فشردن دکمه دریچه فلاش اکسیژن آن را باز نماید .

تبخیر کننده ها

طی سال ها تبخیر کننده ها از دمنده های اتر اولیه به تبخیر کننده های با جریان متغیر
( Variable bypass )جبران کننده دما تکامل یافته اند . با پیدایش دسفلوران که یک بیهوشی دهنده استنشاقی جدید است ، یک تبخیر کننده پیچیده تر گرم کننده با نیروی الکتریکی با فشار بالا و با کنترل الکترونیکی در ماشینهای بیهوشی  ایجادشده است.

 

گازهای تحت فشار

چند اصل عمومی به هنگام استفاده از سیلندر محتوی گازهای مورد استفاده در طب وجود دارد:

۱٫سیلندر گازهای دارویی به منظور نگهداری گازهای تحت فشار کاربرد دارند.

  1. اندازه سیلندر بر حسب حروف مشخص می گردد.سایز A کوچکترین سایز است. سایز E در ماشین های بیهوشی بیشتر استفاده می شود.
  2. همه سیلندرها بر حسب نوع گاز موجود در آن ها رمز رنگی دارند.این رمز بین المللی است ودر همه کشورها به جز آمریکا به کار می رود.
رمز رنگی سیلندرهای گاز دارویی
گازرنگ بدنه سیلندررنگ شانه سیلندر
اکسیژنسیاهسفید
اکسید نیتروزآبیآبی
انفونوکس(۵۰۰%وN2O 50%)آبیسفیدویک چهارم آبی
هواخاکستریسفیدویک چهارم سیاه
دی اکسید کربنخاکستریخاکستری
هلیوم/اکسیژنسیاهسفیدویک چهارم قهوه ای

۴٫سیستم ایمنی راهنمای میله ای ازاتصال غلط سیلندر به یوک (Yoke) ماشین بیهوشی(که می تواند اجازه آزادسازی ترکیبات هیپوکسیک را دهد) جلوگیری می کند.این سیستم شامل دو میله است که از یوک سیستم برروی ماشین طرح ریزی شده است و دو سوراخ درون دریچه سیلندر موجود برروی سیلندر گاز را به هم مربوط می کند.

  1. سیلندرها باید در محل خنک نگهداری شده و محوطه اطراف آن ها باید به خوبی تهویه شده و به دور از شعله باشند.
  2. در مورد اکسیژن و سایر گازهایی که به صورت طبیعی در حالت مایع نیستند درجه سیلندر دقیقا پری سیلندر را با توجه به این که میزان گاز با فشار متناسب است منعکی می کند.
  3. اکسید نیتروز و دی اکسید کربن گازهای آبگون هستند پس درجات فشارروی سیلندر های آن ها فشار بخار گاز مایع را نشان داده و میزان گاز آبگون باقیمانده و سیلندر را نشان نمی دهد.

اکسیژن

اکسیژن از لوازم ماشین بیهوشی است که یا به صورت گاز تحت فشار از سیلندرهای با سایزهای مختلف ویا از منبع لوله کشی تامین می شود.در بیمارستان های بزرگ اکسیژن لوله کشی از منبع اکسیژن مایع می آید.اکسیژن مایع در درجه حرارتc. 18 تحت فشار ۱۰٫۵بار در ظرف عایق بندی شده بزرگی(تبخیرکننده عایق بندی شده خالی از هوا)نگهداری می شود.فشار گاز با انتقال اکسیژن گازی به درون سیستم لوله کشی ثابت می ماند.دراکثر بیمارستان ها به جای ذخیره کردن اکسیژن مایع لوله کشی بیمارستانی با انبارکردن دو برابر سیلندرهای بزرگ اکسیژن را فراهم می کند.علاوه بر اکسیژن گازهایی مثل هوای فشرده-اکسیدنیتروز و انتونوکس Entonox نیز از طریق لوله کشی انتقال می یابند.

  • کپسول از فولاد مولیبدنوم Molybdenu ساخته شده اند و در فواصل زمانی توسط کارخانه سازنده از نظر عیوب بررسی می شوند و پس از انجام تست های زیر استفاده می گردند:

تست قابلیت انبساط:یکی از ۱۰۰ کپسول ساخته شده تست می شود.قطعات باریکی بریده شده و کشیده می شوند.نقطه تسلیم نباید از Tons/in  ۱۵  کمتر باشد.

تست فشار یا هیدرولیک:این تست (( واتر-جک )) Water Jacret  است.نسبت اشغال کپسول عبارت است از:نسبت وزن گاز درون کپسول به وزن آبی که در سیلندر می تواند نگهداری شود.

تست های خمش واز بین بردن انحنا:این تست ها حداقل روی یکی از ۱۰۰ کپسول ساخته شده انجام می شوند.کپسول های اکسیژن دارای رمز رنگی سیاه در قسمت بدنه و سفید در قسمت شانه هستند.

اکسیدنیتروز

اکسیدنیتروز ( N2O) درون سیلندر هایی با رمز رنگی آبی نگهداری می شود.این گاز در درجه حرارت اتاق زمانی که تحت فشار قرار می گیرد به شکل مایع میباشد.اکسیدنیتروز مایع زمانی که از کپسول آزاد می شود به گاز تبدیل می گردد.هنگامی که اکسیدنیتروز مایع تبخیر می شود درجه فشار آن شروع به سقوط می کند که نمایانگر تخلیه قریب الوقوع سیلندر می باشد.اشغال کپسول های اکسید نیتروز ۷۵/. است.

انتونوکس

ترکیبی از اکسیدنیتروز و اکسیژن ( ۵۰ : ۵ ) است که در سیلندرهایی با رمز رنگی آبی همراه با بخش های سفیدرنگی در شانه سیلندر نگهداری می شود.

دی اکسید کربن

دی اکسید کربن گاز بی رنگی است که درون کپسول های خاکستری رنگ نگهداری می شود.

هوا

هوا چه از طریق لوله کشی و چه در داخل کپسول های خاکستری رنگی که در قسمت شانه آن ها به اندازه ۴/۱ دارای رنگ های سفید و سیاه می باشد فراهم می گردد .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کمپین تامین دستگاه ماشین بیهوشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.