سازمان برتر مردم نهاد

مقدسی

آبان 07, 1399

396

سازمان برتر مردم نهاد

 

در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، روز جهاني سرطان،در كنگره ملي برنامه جامع كنترل سرطان  به عنوان يكي از سازمانهاي مردم نهاد برتر كشور در حوزه سرطان انتخاب و لوح افتخار و تنديس سازمان جهاني يونسكو را دريافت نموده است

 

اشتراک گذاری :