خوی

مقدسی

مهر 17, 1400

704مسئول شعبه : احمد مايلي

شهرستان خوي ، جنب اداره دامپزشكي

شماره تماس :

09053548056

شماره شباي بانك صادرات :

IR890190000000102173347002

 

شماره كارت كمك هاي مردمي :

6037691990027302

 

از كليه علاقه مندان نيكوكار دعوت مي شود با مراجعه به دفتر نمايندگي انجمن خيريه اميد در شهرستان خوي ما را در ياري رساندن به بيماران نيازمند مبتلا به سرطان حمايت نمايند.

اشتراک گذاری :