سردشت

مقدسی

مرداد 10, 1401

550 

مسئول شعبه : قادر عثماني 

آدرس : بلوارحافظ سه راهي منتهي به خيابان امام

شماره تماس : 09053548058

شماره شباي بانك ملت :

 IR850120000000009495098870

شماره حساب بانك ملت : 

9495098870

شماره كارت كمك هاي مردمي : 

6104337619058355

آدرس :

بلوارحافظ سه راهي منتهي به خيابان امام

از كليه علاقه مندان نيكوكار دعوت مي شود با مراجعه به دفتر نمايندگي انجمن خيريه اميد در شهرستان سردشت ما را در ياري رساندن به بيماران نيازمند مبتلا به سرطان حمايت نمايند.

 

اشتراک گذاری :