پرداخت فطریه

  لطفا قوت غالب خود را انتخاب نمایید
 • تعداد کل نفراتی که مایل به پرداخت زکات فطریه آن هستید
 • 0 ریال

پرداخت کفاره روزه

 • قیمت: 20,000 ریال تعداد/مقدار :
  تعداد روز را وارد نمایید
 • قیمت: 1,200,000 ریال تعداد/مقدار :
  تعداد روز را وارد نمایید
 • 0 ریال
IMG_20170619_190436
IMG_20170619_190434
IMG_20170619_190430
IMG_20170619_190432

ویدیوهای امید