کمک نقدی آنلاین

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
خدمات امید
سر تیر اخبار
افتتاحیه بزرگترین بیمارستان خیریه شمال غرب کشور
{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#e83399","is_hours":"0","hoursbackgroundcolor":"#36b0e3","is_minutes":"0","minutesbackgroundcolor":"#75bf44","is_seconds":"0","secondsbackgroundcolor":"#66c5af","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"Hours","minutes_text":"Minutes","seconds_text":"Seconds"}
مانده تا
افتتاح بزرگترین بیمارستان خیریه شمال غرب کشور
تجهیز بیمارستان در شرف افتتاح 100تخت خوابی که با زیربنایی بالغ بر ده هزار مترمربع در 5 طبقه (زیرزمین ، همکف ، 1 ، 2 ، 3 )برای رفع نیازهای تخصصی بیماران منطقه در نظر گرفته شده و عملیات ساختمانی آن به اتمام رسیده که برای تجهیز آن به کمک‌های سخاوتمندانه هموطنان نیکوکار نیازمندیم .

سازمانهای حامی انحمن خیریه امید